Startsidan Bra att veta Forum Kalender WebCam NY Karta Calima Hyrbil Sök hotell
Jobbmarknaden Telekatalog El blocko Artiklar/nyheter Karta WebbKamera Kontakt
Nyheter & Information
Fördubbla din pension utomlands

Många svenskar väljer att flytta till Spanien, Frankrike eller något annat land. inte enbart av klimatskäl utan också för att höja sin pension. Lockande tidningsrubriker som ”Lägre skatt .......

ger svenska utvandrare dubbelt så mycket i pension.” eller ”Flytta till solen och fördubbla pensionen”, ett budskapet som lockar allt fler svenskar att pensionera sig utomlands. Nya skatteregler gör det ännu lättare att leva gott på svenska pensionsinkomster i länder som Frankrike, Italien, Spanien (Teneriffa) och Malta.

"Undersökningar pekar på att bortemot 300 000 svenskar kommer att flytta utomlands de kommande tio åren. Det beror på flera saker, som klimatet, höga skatter och en allmän misstro mot det svenska välfärdssystemet", säger Göran Andersson, skatterådgivare och grundare av rådgivningsföretaget Taxzero.

På uppdrag av DI har Taxzero tillsammans med konsultföretaget Deloitte räknat fram hur stor skattevinsten blir för fyra 61-åriga par vid en flyttning utomlands.

Vi har valt olika inkomstnivåer och fyra länder för att visa på flera möjligheter. Skattesitsen för Spanien liknar Italiens, så där blir skatteeffekten ungefär likvärdig. "Det handlar inte bara om att förmögna svenskar tjänar på att flytta. Men det är klart att det är lockande när man inser att skatten på pensionen blir 20 % exempelvis i Frankrike, i stället för 57 % här hemma", säger Johan Sander, skattejurist och delägare i Deloitte.
Exemplen visar att det redan vid relativt blygsamma pensionsinkomster går att minska skatten med 100.000 kronor om året. Förtjänsten växer ju större pensionen är.

De nya uppskovsreglerna för bostadsbeskattning underlättar en flyttning för många. Vid köp av en permanentbostad inom EU kan de svenska uppskovsreglerna användas.

Vilket land som är bäst att flytta till skattemässigt är omöjligt att besvara, eftersom skattereglerna är krångliga och bland annat skiljer på om pensionen som beskattas är allmän, tjänstepension från privat eller offentlig arbetsgivare eller från privat pensionsförsäkring. Hur kapitalinkomster beskattas skiljer sig också mycket åt.

"Men en svensk pensionär får alltid lägre skatt utomlands, om regelverket följs vid utflyttningen. Det beror på att vi har världens högsta progressiva skatter och den svenska skatten vid utflyttning blir antingen 25 procent eller ingen alls", förklarar Göran Andersson.

Ett problem vid utlandsflytt kan vara arvs- och förmögenhetsskatteregler i vissa länder, eftersom dessa skatter nu är borttagna i Sverige.

"Det går att ordna med relativt enkla lösningar. I Spanien köper man exempelvis en livförsäkring, där kapitalet placeras och blir fritt från förmögenhetsskatt. I Frankrike köper man i stället en kapitalförsäkring", säger Göran Andersson. "Många länder inser att det inte går att behålla dessa skatter. I år har till exempel Frankrike infört lättnader när det gäller arvsskatten."

Källa / Göran Andersson - rådgivningsföretaget Taxzero.
Annons


Artikeln är publicerad av Webmaster 2008-05-16 15:04

  Kommentera artikeln (det krävs att du loggar in) >>

Tipsa en bekant om     Till  Från 
Copyright © 2004 SIC Admin