Startsidan Bra att veta Kalender Karta Calima Arctic Ice Arctic Temperatures
Telekatalog Artiklar/nyheter Karta Kontakt
Nyheter & Information
Kolla passet

Det kan löna sig att ta en titt i passet för att kolla gilltidstiden. Det kan hända att man upptäcker, dagen före avresa, att det är för gammalt eller att man inte hittar det. Men Schengenavtalet…………..

tänker då en del som en lösning. För vid resa till ett land som är medlem i Schengen behövs inte pass för själva gränspassagen, däremot kan du behöva styrka identitet och medborgarskap under vistelsen. Eftersom ett pass är en utmärkt ID handling rekommenderar Polis och Tull pass.
NYTT PASS
På uppdrag av regeringen införs ett nytt pass den 1 oktober 2005. Passet ska bli säkrare och uppfylla de krav som kommer att finnas i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Gamla pass behöver inte bytas ut i förväg utan kan användas hela giltighetstiden.

Det nya passet är försett med ett datachipp som lagrar innehavarens personuppgifter och passfoto. Vid en passkontroll kan passinnehavaren fotograferas och passfotot i datachippet användas för att göra en jämförelse mellan ansiktena. Syftet är att säkra att personen på passfotot och den som använder passet är samma person.

Nytt pass i korthet
- Passfotot görs från 1 oktober 2005 på passexpeditionen i samband med ansökan.
- Från 1 oktober 2005 kostar passet inklusive foto 400 kronor och det nya - - - passet gäller i 5 år.
- Pass utfärdade före den 1 oktober 2005 kan användas hela sin giltighetstid och behöver inte bytas ut i förväg.

Internationella standarder
EU ställer också krav på att medlemsländerna ska ha infört fingeravtryck i sina pass före 31 december 2007. Något datum för införande av fingeravtryck i det svenska passet är inte bestämt.

Det nya passet följer standarden som FN-organet ICAO, International Civil Aviation Organization, rekommenderar.

FN-organet ICAO, International Civil Aviation Organization, utfärdar rekommendationer för pass och övriga resehandlingar. Läs mer på www.icao.org/mrtd (engelsk text).

Polisens passexpeditioner
Idag finns i Sverige totalt 246 passexpeditioner som utfärdar närmare 900 000 pass per år. Hur många passansökningar som hanteras varierar stort mellan passexpeditionerna. Varje länspolismyndighet beslutar själv hur många passexpeditioner som ska finnas och när de ska vara öppna.

Rikspolisstyrelsen räknar med att det från den 1 oktober 2005 kommer att finnas omkring 100 passexpeditioner men samtidigt ska öppettiderna förbättras. I och med att giltighetstiden för passet ändras till 5 år beräknas antalet passansökningar på längre sikt öka till 1,4 miljoner per år.

(Källa www.polisen.se)


Annons


Artikeln är publicerad av Webmaster 2005-08-29 18:10

Tipsa en bekant om     Till  Från 
Copyright © 2018 MaPS Admin