Startsidan Bra att veta Kalender Karta Calima Arctic Ice Arctic Temperatures
Telekatalog Artiklar/nyheter Karta Kontakt
Bra att veta Välj rubrik
Köp av bostad på Teneriffa
Följande information lämnas som en allmän guide. Innan kontraktsskrivning - sök ALLTID professionell hjälp! Längst ned på sidan kan du dels få hjälp att skaffa en Notario i Spanien samt läsa ännu mer om Spanien på andra länkade informationssidor.

Kostnader
Att köpa bostad i Spanien innebär ett stort pappersarbete och en del sidokostnader som tillkommer. Som en allmän riktlinje bör köparen räkna med ett tillägg på 10 % på kontrakterat pris för att täcka dessa kostnader, som är:

Omsättningsskatt/moms
Detta är den största posten som drabbar din plånbok ; 6 % IVA ( VAT ) moms på begagnade objekt och 7 % plus ½ - 1 % stämpelskatt på nya objekt ( nybyggen ) och 16 % på tomtmark.
Om man köper ett nybygge och planerar att bygga pool eller garage, försök att få in tillvalen i samband med det ursprungliga köpet för att undvika ett senare tillägg på den högre procentsatsen 16 % om du bygger till senare!

Notariatkostnader (Welcome to the web site of the public notaries of Spain )
Denna kostnad tillkommer utifrån en lagligen bestämd skala och du får räkna med ca 50.000 pesetas minimum ( ca 250 kronor jan 2001 ), men kan öka dramatiskt om andra faktorer tillkommer såsom t.ex.amortering på lån.

Advokatarvoden
Förmodligen den bästa investeringen du kan göra i samband med ett fastighetsköp i Spanien - i annat fall kan det stå dig dyrt! Räkna med ca 100.000 pesetas ( ca 500 kronor jan 2001 ) vid köp av fastighet i prislägena 10 - 20 millioner pesetas ( ca 500.000 - 1 MSEK jan 2001 ) Se mer nedan

Registrering ( inskrivning fastighetsregister )
Att få fastigheten registrerad i sitt eget namn - motsvarande lagfart i Sverige - kostar ca 20.000 - 50.000 pesetas

Vem betalar vad?
Spansk lag stadgar att, om ej annat anges i kontrakt, skatter och avgifter delas lika mellan köpare och säljare enligt följande:

Köparen betalar
Omsättningsskatten/momsen eller IVA
Registreringskostnader
Notariatkostnader


Säljaren betalar
Plus Valia tax, som beräknas på värdehöjning sedan senaste köp
Notariatkostnader för kontraktsskrivningen
Mäklararvode


Dessa tumregler följs inte alltid slaviskt utan det kan ofta bli så att köparen slutligen betalar för de flesta av posterna. Alla skulder som belastar en fastighet i Spanien följer med denna vid överlåtelse till ny ägare - ännu ett gott skäl att anlita professionell hjälp av spansk advokat för att uppdaga undanhållna uppgifter från säljarens sida!

Mer information
Spanskt pappersarbete - formalia - är komplext och kräver ordentlig förståelse från professionella medhjälpares sida. Även om det finns många böcker och handledningar i ämnet, bör dessa användas med försiktighet och endast betraktas som hjälpmedel för en ytlig förståelse.

Köpa hus i Spanien
Du har hittat det rätta stället du vill köpa. Du har gått igenom ekonomin kring köpet och informerat dig om de olika kostnaderna, avgifterna och övriga utgifterna som har samband med köpet. Vad gör du nu?

Advokatutreding
Du bör konsultera en spansk advokat som har erfarenhet av fastighetsaffärer både när du köper och säljer. Lita inte på välmenande amatörer då mångas erfarenheter talar för att du i sådant fall kan komma att hamna i betydande svårigheter. I sämsta fall kan det sluta med att du finner att du inte ens äger egendomen du har köpt! Om du hamnar i svårigheter måste du anlita en advokat i slutänden. Din advokat kommer då att noggrant utreda att den person som uppträder som säljare verkligen är behörig och befogad att sälja egendomen, dvs att den säljare du har kontakt med är den verklige ägaren. Det kan var en stor trygghet för dig att veta detta INNAN du köper!

Din advokat kommer även att göra en ordentlig utredning för att fastställa att inga okända skulder häftar vid egendomen. Denna utredning innefattar alla sådana skulder som enligt spanska bestämmelser är knutna till en fastighet/lägenhet; obetalda skatter, el- och telefonräkningar, kommunala avgifter och obetalda amorteringar på lån är exempel på sådana skulder. Om dessa alltjämt kvarstår och du inte fått information om dessa kan du bli mycket överraskad efter ett köp – du får som ny ägare svara för dessa eftersom sådana skulder följer med egendomen!

Anm: före 1992 var det skattemässigt fördelaktigt att köpa genom juridisk person dvs eget företag. Det var då vanligt att ett Gibraltar-registrerat företag skapades för ändamålet, men numera har spansk lagstiftning ändrat förutsättningarna radikalt och om ett sådant köp överväges bör man beakta att det kan vara en kostsam affär. I vart fall bör professionellt juridiskt biträde begäras för en konsekvensutredning i varje särskilt fall.

Kostnader i samband med köpet
Det är svårt att i varje särskilt fall precisera de aktuella kostnaderna för köpet. Men som en riktlinje kan anges följande procentenheter på köpesumman:

Advokat. registrering, notariat 3-4%
Överlåtelseskatt 6%


Utöver dessa tillkommer en lokal skatt känd under namnet ”plusvalia”. Vanligen svarar säljaren för denna men ibland betalar köparen denna, beroende på avtal mellan parterna. Skatten varierar från stad till stad men är vanligen ingen större utgiftspost.

Om du köper direkt från ett byggföretag betalar du ingen överlåtelseskatt men däremot moms IVA ( VAT ) enligt följande:

Tomtmark 16 %
Nybyggd villa 7 %
Kommersiella fastigheter 16 %


Löpande kostnader efter köpet
Avgifter ( Impuesto sobre bienes inmuebles – IBI )
Årliga avgifter till den lokala kommunala myndigheten (Ayuntamiento). Beloppet varierar mellan 0,4 % till 1,3 % för byggnad i stad ( 0,3 % till 1,22 % för rustika byggnader ) beroende på i vilken kommun egendomen är belägen.

Gemensamhetsavgifter (cuotas de comunidad)
Detta är ingen skatt men en avgift som i allmänhet utgår för urbanisationer eller lägenheter. Avgiften varierar med hänsyn till den servicegrad som erbjuds området eller huset där lägenheten finns, t.ex avgifter för swimmingpool, trädgårdsskötsel etc och bör uppmärksammas i ett tidigt skede inför ett köp.

Allmänt
Det kan alltså finnas andra utgifter än skatter som bör beaktas.

Förmögenhetsskatt
Värdet på egendomen sammanläggs med andra tillgångar som beräkningsunderlag för eventuell förmögenhetsskatt

Inkomstskatt
Tänk på att inkomstskatt kan bli aktuell om du hyr ut din lägenhet eller villa. Inkomsten för uthyrning sammanräknas med annan inkomst och beräknas med 1,1 % på ett nyligen fastställt ”taxeringsvärde” på egendomen och 2 % i andra fall.

Inlagd : 2014-03-03
Energiintyg Krävs om du äger lägenhet i Spanien
Sedan juni 2013 är det obligatoriskt med en energistämpel på alla bostäder som säljs eller hyrs ut i Spanien. Det är inte bara ett byråkratiskt krav, utan också ett effektivt verktyg för ägaren att veta hur han eller hon kan spara på sina energikostnader och göra bostaden mer miljövänlig.

En så kallad "certificado energético" kan endast utfärdas av diplomerade arkitekter eller byggledare. Den ger bostaden en värdering som går från "A" för de bäst utrustade bostäderna till "G", för de sämsta. Tillsammans med certifikatet erhålls en dekal, som ska figurera vid annonsering av bostaden för försäljning eller uthyrning.

Det nya kravet, som existerar i ett flertal andra EU-länder, har skapat en enorm efterfrågan i Spanien på kompetenta värderare. Bedömningen baseras på en grundlig analys av bostaden, som inkluderar råd om hur den kan göras mer energisnål.

Obligatoriskt
Ägaren till bostaden är skyldig att skaffa intyget vid planerad uthyrning eller försäljning. Inget kontrakt får tecknas innan detta intyg erhållits och kan visas upp för köparen eller hyresgästen. Kontrollen görs i tre steg. Dels besöks bostaden av värderaren, som gör mätningar och noterar fakta. Sedan sammanställs alla registrerade uppgifter om bostaden, inkluderat byggdetaljer. Det sista steget är att betygsätta bostaden enligt parametrar som specificerats av industridepartementet samt utfärda intyget och dekalen.

Behov och önskemål
Priset för värderingen är avhängigt av ett flertal aspekter, både bostadens yta, den utrustning som finns samt om det finns tillgång till originalritningar.

Då betygsättningen även inkluderar råd och tips för bättre energibesparing kan analysen ses som en investering. Enligt en studie som gjorts på beställning av Fundación Reale håller 90 procent av de spanska bostäderna inte måttet.

Vilka är de vanligaste bristerna som ni träffar på?
– Det handlar både om externa brister och aspekter inomhus. Externt är det framför allt fönster och isolering som lämnar en hel del övrigt att önska. Inomhus är det ytterst sällsynt att man tänkt på att utnyttja solen i husets orientering och utformning. Detta kompenseras med en undermålig eluppvärmning som är både dyr och föga miljövänlig.

Är det kostsamt att bygga om bostaden för att förbättra dess klassificering?
– Det beror på ett flertal faktorer, dels hur stor och i vilket skick bostaden är, men också vilken nivå av komfort ägaren vill uppnå, genom att utnyttja förnyelsebara energikällor. Vi anpassar oss efter kundens behov och hur mycket han eller hon är villig att investera för att spara på sina energikostnader.

Hur vet man att en värderare är auktoriserad?
– Det är en bra fråga, för den stora efterfrågan gör att många icke kvalificerade tekniker nu utför värderingar. Det är i grunden väldigt enkelt att kontrollera, då värderaren måste vara registrerad i arkitektkollegiet och ha ett collegienummer. Man bör försäkra sig genom att ringa kollegiet.

Praktiska råd
Enligt lag ska energicertifikatet innehålla rekommendationer för att kunna öka bostadens klassificering. Om den fått värderingen B eller C, åtminstone ett steg och om den fått ett värde mellan D och G ska den kunna förbättras med minst två nivåer.
– Idag är det viktigare än någonsin att se över sitt energibehov, med tanke på de kraftigt stigande priserna. Dessutom är det viktigt att konsumtionen är så miljövänlig som möjligt.

Energiklassificeringen är hårt reglerad av den nya lagen. Brist på betyg eller regelrätt fusk beivras med dryga böter. Allt från upp till 3 000 euro för lindrigare förseelser till 600 000 för grova överträdelser. / text: sydkusten.es

Mer information: http://www.g2arquitectura.es


Mera råd
http://www.spanienonline.com/spanska/spanienguiden/showfaq.asp?fldAuto=23

Mall för att köpa fastighet
http://www.spaininformation.nu/Fullmakter/FULLMAKT_KÖPA_FASTIGHET.html


Sälja fastighet
http://www.spaininformation.nu/Fullmakter/FULLMAKT_SÄLJA_FASTIGHET.html

Generell fullmakt
http://www.spaininformation.nu/Fullmakter/FULLMAKT_GENERELL.htmlKälla Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder .
Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade.

Användbara spanska fraser
Arbeta utomlands
Arbetsförmedling INEM
Bussinformation
Golf på Tenerifte
Jobb på Teneriffa
Klimattabell och väder
Konsulat Norge
Konsulat Sverige
Köp av bostad på Teneriffa
Läkare
Med djur till Tenerife
Med rullstol på Tenerife
Mobiltelefon Adsl.
Något att förtulla / eller
Post och porto
Reseförsäkring
Resegarantilagen
Ring billigt till Europa
Sol och bad
Sport & aktiviteter
Starta företag i Spanien
Svenska skolan Teneriffa
Tenerife karneval
Teneriffas historia
Time share
Turistinformation
Valuta
Vandra på Teneriffa
Viktiga telefonnummer
Copyright © 2018 MaPS Admin